Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

 De Daughters of EVE webshop wordt uitgebaat door

Jofralin bv  met zetel te 8400 Oostende  (België), Christinastraat 80A, 

KBO 0806.793.144,

BTW BE 0806.793.144.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Jofralin bv - Daughters of Eve fashion.

Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en plichten vast van Jofralin bv en van de gebruikers van de Daughters of EVE Website m.b.t. de producten en diensten die Jofralin bv via deze website of enige andere website bieden.

2.2 Jofralin bv garandeert dat het geleverd artikel beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.3 Voordat u de knop “Bestel en betaal ” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Daughters of EVE Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Jofralin bv. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Jofralin bv  kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2.5 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

3. Het sluiten van een overeenkomst

3.1 De presentatie van onze producten in de Daughters of EVE Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee.

3.2 De bestelprocedure in de Daughters of EVE Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkelmandje" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
 • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de Daughter of EVE Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
 • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis laten leveren in de winkel Daughters of EVE, Christinastraat 80A, 8400 Oostende. U kunt ook kiezen voor een thuislevering. Bij een bestelling voor thuislevering betaalt u € 6 verzendkosten. Bij een bestelling boven 100€ is de levering gratis.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal ” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

3.3 Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

3.4 Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account.

3.5 Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

3.6 Jofralin bv  heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product 
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Daughters of EVE webshop
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
 • bij overmacht
 • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen

4. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, Terugbetaling wordt gegarandeerd.

5. Levering

5.1 Producten worden enkel geleverd in  België.

5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.3 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Jofralin bv bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.4 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Aan de leveringsplicht van Jofralin bv zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jofralin bv geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

​5.6 Verdere informatie over levering en retourprocedures vindt u op volgende pagina : leveren en retourneren

6. Prijs en betaling:

6.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Jofralin bv  behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de Daughters of EVE Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn in Euro en 21% BTW is inbegrepen.

6.2 De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Daughters of EVE Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

7. Zichttermijn en herroepingsrecht

7.1 Vanaf het moment van thuisbezorging heeft u het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen en  de artikelen te retourneren. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ( dit vindt u onderaan de pagina), maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

7.2 U mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken en passen als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Teruggestuurde artikelen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn.

7.4 Het artikel dient ongebruikt en voorzien van de originele labels en het prijskaartje geretourneerd te worden. Knip de labels dus niet los tijdens het passen! Onderkleding wordt om hygiënische redenen niet retour genomen. 

7.3 U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt Jofralin bv zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

7.4 U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 5 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Jofralin bv, Daughters of EVE, Christinastraat 80A, 8400 Oostende.

.7.5  Retourzendingen zijn voor risico en rekening van de koper. Jofralin is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of kwijt spelen van pakketten die retour worden gestuurd. Vraag daarom bij Bpost naar het verzendbewijs en bewaar deze goed. 

7.6 Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

7.7 U kan eveneens het artikel terugbrengen binnen een termijn van 14 dagen in de winkel Daughters of EVE mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs. Bij retour via de winkel dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden . U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen via overschrijving.
De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.
Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in de winkel !

7.8 De herroepingstermijn verstrijkt 15 dagen na de dag waarop u het product fysiek heeft ontvangen en in bezit heeft genomen

 

8 Garantie:

8.1 Jofralin bv garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Jofralin bv komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Jofralin bv is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.2 Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Daughters of EVE - Jofralin bv heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

8.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Jofralin bv) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Jofralin bv. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Jofralin bv schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de koper door Jofralin bv gegrond worden bevonden, zal Jofralin bv naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Jofralin bv en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Jofralin bv) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Jofralin bv gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jofralin bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Jofralin bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Jofralin bv aangewezen derde
 • bij commercieel gebruik.

9. Aanbiedingen

​9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jofralin bv zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jofralin bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Jofralin bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Jofralin bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

​10. Aansprakelijkheid:

10.1 Gebruik van de Daughters of EVE webshop:
De informatie op de website Daughters of EVE  is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Jofralin bv  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Daughters of EVE - Jofralin bv  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

10.1.1 Jofralin bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Jofralin bv contacteren.

10.1.2 De maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

10.1.3 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

10.1.4 Jofralin bv  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Jofralin bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

10.1.5 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Jofralin bv  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

10.2 Algemeen over de aansprakelijkheid van Jofralin bv :
10.2.1 Jofralin bv is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Jofralin bv is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

10.2.2 Jofralin bv  is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de koper of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

10.3 Overmacht

10.3.1  Jofralin bv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.3.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3.3 Jofralin bv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Jofralin bv gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.3.4  Indien Jofralin bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

11.1 De Daughters of EVE Webshop is ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de klant. De integrale inhoud van de Daughters of EVE Website/shop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Jofralin bv.   
11.2 De bezoeker mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

 

12. Gegevensbeheer

12.1 Jofralin bv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.2 Indien u een bestelling plaatst op de Daughters of EVE webshop - Jofralin bv, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Jofralin bv houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

12.3 Bij het gebruik van de Daughters of EVE  Webshop aanvaardt de Klant het privacybeleid. Door online in de Daughters of EVE  Webshop te bestellen, geeft de klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

13. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing,. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

 • Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht Jofralin bv
Mail naar info@daughtersofeve.be of jofralin@telenet.be


Of bel:  32474/184281 van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u